Beskrivelse af professionprogrammet

Professionsprogrammer

Professionsprogrammer

Kandidatuddannelsen i Psykologi: Ni forskellige professionsprogrammer

Under kandidatuddannelsen er man som studerende tilknyttet et af de ni professionsprogrammer. Kandidatuddannelsen incl. specialet beregnes til 120 ECTS point, hvoraf professionsprogrammet "fylder" 40 ECTS. Tilknytningen til et professionsprogram indebærer specielt tilrettelagte kursusforløb, blandt andet skrives der et projekt indenfor programmet, der arbejdes med forskellige praksisformer der kendetegner det valgte program og der kan indgå et specielttilrettelagt praktikforløb.

Selvom den studerende kan tone sin uddannelse ved at følge et professionsprogram, så er Kandidatuddannelsen i psykologi en generalist-uddannelse, og alle studerende opnår ved uddannelsens afslutning titlen cand. psych. Det fremgår således ikke af eksamensbeviset, hvilket professionsprogram den enkelte studerende har fulgt. Professionsprogrammerne er forbeholdt de kandidatstuderende i psykologi. Der er ikke tale om selvstændige uddannelser, som man kan søge optagelse på, uden at være indskrevet på kandidatuddannelsen i psykologi.