Psykologi

Psykologiuddannelsen

Psykologiuddannelsen


Den psykologiske videnskab beskæftiger sig med, hvordan mennesker tænker, føler, oplever og handler i bestemte sammenhænge. På uddannelsen undervises i forskellige teoretiske indgangsvinkler til psykologien: dels det enkelte menneske og fænomenet personlighed og dels mennesket i relation til samfundet, herunder fx familiens betydning. Psykologi handler således i høj grad om menneskets samspil med dets medmennesker og omgivelser; om hvordan vi oplever verden, og hvorledes vi danner mening og sammenhæng i vores oplevelser. På psykologistudiet er interessen blandt andet rettet mod tænkning og følelser, identitet og udvikling, mod både indre motivationer og ydre påvirkninger såvel som gruppeprocesser og individualpsykologiske dynamikker. Psykologistudiet omfatter også mennesket som biologisk væsen og biologiske processer som hukommelse og opmærksomhed.

Til ansøgere

Til ansøgere

Er du interesseret i at læse Psykologi på Aalborg Universitet?

Gå til siden for ansøgere

Til nuværende studerende

Til nuværende studerende

Her er nyttige links og informationer til dig, der allerede læser psykologi.

Gå til siden for nuværende studerende

Til nye studerende

Studiestart

Skal du starte på bacheloruddannelsen i psykologi? - Find informationer om studiestart, boglister, relevante links og meget andet på

studiestart.aau.dk

Kontakt

Psykologi • Nordkraft • Kjellerups Torv 1 • 9000 Aalborg • 9940 9940 • psykologi@hum.aau.dk
StudieadministrationmedarbejdereStudienævnStudenterrådJunta

Quicklinks for studerende og medarbejdere
Kompetence faktaark

Student Poster Session