Kandidatuddannelsen i Psykologi

Kandidatuddannelsen i Psykologi

Kandidatuddannelsen i Psykologi består af fire semestre. 8. semester er som hovedregel et praktiksemester, mens 9. og 10. semester er forbeholdt projekt og specialeskrivning. Under uddannelsen er man som studerende tilknyttet et professionsprogram. Læs mere på siderne herunder:

Se også