AAU logo

Beskrivelse af professionprogrammet

Pædagogisk Psykologi i Socialt Arbejde - Professionsprogrammet PPSA

Pædagogisk Psykologi i Socialt Arbejde - Professionsprogrammet  PPSA

Professionsprogrammet PPSA ruster dig til arbejdsopgaver som psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), socialforvaltninger, døgninstitutioner og generelt som konsulent i relation til pædagogisk-psykologiske opgaver.

Et væsentligt element i uddannelsen er at forberede dig til det praktiske arbejde, hvor psykologen bruger mere tid som konsulent, rådgiver og supervisor end på at være behandler. Psykologen er aktiv i fastlæggelse og afklaring samt undersøgelse af de opgaver, der dukker op, men ofte er selve interventionen på anden hånd, hvor psykologen skal fastlægge den konkrete intervention og andre personalegrupper udfører det meste af selve interventionen. Der er ofte forskellige grupper som lærere, pædagoger, sagsbehandlere, forældre, kammerater m.fl., der alle har interesser i og påvirker processen. Denne sammenhæng skal psykologen kunne fungere og handle i. PPSA har derfor stort fokus på de samarbejdsrelationer, organisatoriske spændinger og kommunikative udfordringer, som det konkrete psykologarbejde er underlagt. Som studerende arbejder du med opgaver og trænes i at kunne fungere fagligt kompetent under disse vilkår.

Praktik og supervision er en del af uddannelsesforløbet i PPSA

Professionsprogrammet PPSA har et løbende samarbejde med en række pædagogiske institutioner indenfor både dag- og døgnområdet samt handicap- og normalområdet. I løbet af uddannelsen skal du sammen med en medstuderende udføre et par undersøgelse ude på disse institutioner. Her ser man disse undersøgelser som et nyttigt og inspirerende input i det pædagogiske arbejde. Opgaven følges op af kollegial supervision. Som studerende vil du på skift supervisere og få supervision, således at du dels får supervision på den konkrete undersøgelse og dels opøver kompetence i at supervisere og indgå i reflekterende teams.

Problemstillinger, der handler om at vurdere og gribe ind i menneskers udviklings- og læreprocesser - evt. via andres handlen - kan ikke forstås gennem enkle teorier og metoder. Det kræver en forståelse af hele den sammenhæng, problematikken indgår i som intra- og interpsykiske forhold, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge og metateoretiske analyser. Sådanne metateoretiske overvejelser kan eksempelvis være arv- og miljødebatten.

Download beskrivelse af professionsprogramme PPSA (pdf)

Besøg programmets hjemmeside