svar

Hvis undervisningen foregår på engelsk, hvad så med eksamen?

Selvom undervisningen foregår på engelsk, foregår eksamen på dansk, hvis ikke andet tydeligt fremgår af semesterplan eller eksamensplanen.