Studenterstudievejledningen for Psykologi

Studenterstudievejledning for Psykologi

Studenterstudievejledning for Psykologi


Studenterstudievejledere:

 • Malene Lindberg Andersen, 10. semester
 • Camilla Samsø Sørensen, 8. semester
 • Astrid Klit Bundgaard Jensen , 6. semester

 

Kontaktoplysninger:

Tlf.: 99 40 31 15

Adresse:
Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg
Lokale 11-21 (på Niveau 11)

E-mail: studvejl-Psykologi@hum.aau.dk

 

Åbningstider:

Åbningstider i foråret 2021:

I foråret 2021 er telefonen åben hver mandag og fredag kl 12.00-14.00.

Kontoret har indtil videre lukket i februar med mulighed for forlængelse afhængig af restriktioner med corona. 

Ændrede åbningstider mm. bliver meldt ud på vores facebookside: https://www.facebook.com/StudievejledningForPsykologiAau/

 

Hvad kan du bruge studenterstudievejlederene til?

De kan hjælpe dig med specifikke spørgsmål angående psykologistudiet:

 • Indhold og struktur på de enkelte semestre
 • Studiemiljø
 • Vægtning af undervisningsformer
 • Studieplanlægning
 • Faglige problemstillinger på uddannelsen
 • Meritoverførsel
 • Udlandsophold
 • Optagelse på kandidatuddannelsen i Psykologi

Se også ofte stillede spørgsmål og svar

 

AAU Studie- og trivselsvejledning

Kan vejlede dig omkring:

 • Studieteknik
 • Studiejob, praktik
 • Karriere
 • Merit, orlov
 • SU, SPS, legater
 • Personlige problemer

https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/

 

AAU Optagelse

Tager imod spørgsmål af generel karakter:

 • Adgangskrav
 • Ansøgning
 • Dispensationer
 • Valg af studie
 • Studiebolig
 • Sidefag/Tilvalgsfag

https://www.aau.dk/uddannelser/optagelse