Studievejledningen for Psykologi

Den decentrale studievejledning for Psykologi

Den decentrale studievejledning for Psykologi


Studievejledere:

Julie Hauge Steffensen, 9. semester

Malene Lindberg Andersen, 5. semester

Mette Kabell, 7. semester

Kontaktoplysninger:

Tlf.: 99 40 31 15
Kroghstræde 3, rum 2.124
email: psyk-vejl@hum.aau.dk

 

Åbningstider for studievejledningen i EFteråret 2018:

 

Mandage: 08.00-10.00

Onsdage: 14.30-16.30

 

Hvad kan du bruge den decentrale studievejledning til?

Den decentrale studievejledning kan hjælpe dig med specifikke spørgsmål angående psykologistudiet.

 • Indhold og struktur på de enkelte semestre
 • Studiemiljø
 • Vægtning af undervisningsformer
 • Studieplanlægning
 • Faglige problemstillinger på uddannelsen
 • Meritoverførsel
 • Udlandsophold
 • Optagelse på kandidatuddannelsen i Psykologi

Se også ofte stillede spørgsmål og svar

Den Generelle studievejledning på Aalborg Universitet

Den generelle studievejledning tager imod spørgsmål af generel karakter.

 • SU og studielån - læs mere på www.sukontor.aau.dk
 • Optagelse via KOT
 • Indskrivning uden om KOT
 • Studiepause
 • Kombinationsuddannelse
 • Tompladsordning
 • Frie studieaktiviteter
 • Åben uddannelse

Åbningstid: 12-15
Tlf.: 99 40 94 40
Fredrik Bajersvej 5, rum 139
email: studievejl@aau.dk