Studenterstudievejledningen for Psykologi

Studenterstudievejledning for Psykologi

Studenterstudievejledning for Psykologi


Studenterstudievejledere:

 • Astrid Jensen , 9. semester
 • Sigrid Jacobsen, 7. semester
 • Julie Bjerre, 5. semester

 

Kontaktoplysninger:

Tlf.: 99 40 31 15

Adresse:
Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg
Lokale 11-21 (på Niveau 11)

E-mail: studvejl-Psykologi@hum.aau.dk

 

Åbningstider:

Åbningstider:

 • Mandage kl. 14.30-16.30
 • Onsdage kl. 10.30-12.30

Afvigende åbningstider: 

 • Onsdag d. 12 oktober kl.12:30-14:30 
 • Onsdag d. 26 oktober lukket

Ændrede åbningstider mm. bliver meldt ud på vores facebookside: https://www.facebook.com/StudievejledningForPsykologiAau/

 

Hvad kan du bruge studenterstudievejlederene til?

De kan hjælpe dig med specifikke spørgsmål angående psykologistudiet:

 • Indhold og struktur på de enkelte semestre
 • Studiemiljø
 • Vægtning af undervisningsformer
 • Studieplanlægning
 • Faglige problemstillinger på uddannelsen
 • Meritoverførsel
 • Udlandsophold
 • Optagelse på kandidatuddannelsen i Psykologi

Se også ofte stillede spørgsmål og svar

 

AAU Studie- og trivselsvejledning

Kan vejlede dig omkring:

 • Studieteknik
 • Studiejob, praktik
 • Karriere
 • Merit, orlov
 • SU, SPS, legater
 • Personlige problemer

https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/

 

AAU Optagelse

Tager imod spørgsmål af generel karakter:

 • Adgangskrav
 • Ansøgning
 • Dispensationer
 • Valg af studie
 • Studiebolig
 • Sidefag/Tilvalgsfag

https://www.aau.dk/uddannelser/optagelse