svar

Hvad kræver det, at blive optaget på bacheloruddannelsen i psykologi?

Der er begrænset optag på psykologistudiet i Aalborg. Det betyder, at ikke alle ansøgere bliver optaget.

For at blive optaget via kvote 1, skulle du i 2011 have et gennemsnit på 9,3 samt opfylde de specifikke adgangskrav: Dansk A-niveau, engelsk B-niveau, matematik B-niveau samt enten historie B-niveau eller idehistorie B-niveau eller samfundsfag B-niveau eller samtidshistorie B-niveau.

Ved optagelse på kvote 2 gælder det, at ansøgerne primært udvælges ud fra deres karaktergennemsnit af de specifikke adgangskrav. Helt særlige kvalifikationer kan også tælle med i vurderingen på kvote 2.

For mere information ang. optagelse på studiet, kontakt den centrale studievejledning ved Aalborg Universitet på mail: studievejl@aau.dk eller tlf.: 99 40 94 40 (mellem kl. 12.00-15.00)