svar

Hvad er meritoverførsel, og hvordan søger jeg det?

På psykologi kan du først søge merit, efter du er optaget på studiet.

Merit betyder, at du får overført et eksamensresultat fra et tidligere studie til dit nuværende. Merit kan søges, hvis du har taget et fag på en anden uddannelse og mener, at dette modsvarer et kursus på psykologi.
Hvis du overvejer at søge merit, er det en god ide at kontakte den decentrale studievejledning for psykologi, da de har erfaring med merit og derfor kan hjælpe dig godt i gang med ansøgningen. Den decentrale studievejledning har ikke mulighed for at give forhåndsvurderinger.

Ansøgningsblanketten finder du på Moodle => Studierum for psykologi => Blanketsamling.

Ansøgningen skal sendes som vedhæftet fil til ad@hum.aau.dk eller afleveres i sekretariatet til Andrea Dosenrode.