AAU logo

praktikrapporten

Praktikrapport

Praktikrapport

Studerende i praktik skal igennem to bedømmelser for at bestå praktikken. Først skal praktikvejlederen bekræfte, at praktikken er tilfredsstillende gennemført - dvs. den studerende har deltaget minimum 80 % af tiden - både i psykologarbejdet og i egen-supervision, og at praktikvejlederen ikke vurderer den studerende som udtalt uegnet til at varetage psykologarbejde inden for det pågældende område på nuværende tidspunkt.

Dernæst skal den studerende efter praktikken skrive en praktikrapport, der læses og bedømmes bestået / ikkebestået af en underviser på studiet. Rapporten er på mindst 8 og højst 12 sider. Intentionen med praktikrapporten er at få det maksimale ud af praktikken ved at sætte den studerende til at reflektere over forløbet i sammenhæng med det øvrige studie. Den har dermed mere karakter af et essay med faglige refleksioner over praktikken.

Praktikrapporten skal indeholde følgende 3 temaer:

En kort oplistning af hvad den studerende har lavet i løbet af praktikken, der giver et overblik over praktikken.
Et kort referat af et par udvalgte faglige problemstillinger fra praktikken, samt mere udførlige refleksioner over dette.
Evaluering af praktikken og eget hidtidige studie i forhold til hinanden, samt refleksioner herpå.

Formålet med punkt 1. er at bedømme om praktikken har haft det nødvendige indhold til at leve op til Vejledning for professionskontrakt/praktik.

Formålet med punkt 2. er, at den studerende opsamler erfaringer fra praktikken omkring rollen som psykolog i den aktuelle sammenhæng - dette både i forhold til klienter, kolleger, samarbejdsparter, faglige emner etc.

Formålet med punkt 3. er, at den studerende bruger praktikken som anledning til at forholde sig til sit studie. Ved at vurdere det hidtidige studie i forhold til oplevelser og erfaringer fra praktikken kan den studerende prøve at få overblik over områder, der skal opdyrkes yderligere i det sidste forløb på 9. og 10.semester, samt over egne faglige interesser og dermed fremtidsplaner.

Såfremt praktikrapportens indhold ikke er tilfredsstillende, kan den der retter den sende en mail til den studerende og bede om yderligere tekst i nærmere defineret omfang og indhold. Når dette modtages kan praktikrapporten godkendes efterfølgende, hvis det er tilfredsstillende.

September 2018