praktikrapporten

Praktikrapport

Studerende i ekstern praktik skal igennem to bedømmelser for at bestå praktikken. Først skal praktikvejlederen bekræfte, at praktikken er tilfredsstillende gennemført - dvs. den studerende har deltaget minimum 80 % af tiden - både i psykologarbejdet og i egen-supervision.

Dernæst skal den studerende efter praktikken skrive en praktikrapport, der læses og bedømmes bestået / ikkebestået af en underviser på studiet. Rapporten er på mindst 8 og højst 12 sider. Praktikrapporten skal indeholde følgende 3 temaer:

  1. Et kort referat af hvad den studerende har lavet i løbet af praktikken, samt refleksioner over dette.
  2. Et kort referat af oplevelser og erfaringer fra praktikken, samt refleksioner over dette.
  3. Evaluering af praktikken og eget hidtidige studie i forhold til hinanden, samt refleksioner herpå.

Formålet med punkt 1. er at bedømme om praktikken har haft det nødvendige indhold til at leve op til Vejledning
for professionskontrakt/praktik.

Formålet med punkt 2. er, at den studerende opsamler erfaringer fra praktikken omkring rollen som psykolog i den aktuelle sammenhæng - dette både i forhold til klienter, kolleger, samarbejdsparter, faglige emner etc.

Formålet med punkt 3. er, at den studerende bruger praktikken som anledning til at forholde sig til sit studie. Ved at vurdere det hidtidige studie i forhold til oplevelser og erfaringer fra praktikken kan den studerende prøve at få overblik over områder, der skal opdyrkes yderligere i det sidste forløb omkring specialet, samt over egne faglige interesser og dermed fremtidsplaner.

Jvf. kandidatstudienævnsordning fra september 2013 er det endvidere et krav, at der i praktikrapporten er en sammenfatning af det interview, der er foretaget i forbindelse med praktikrapporten. Dele fra interviewet kan endvidere anvendes eksemplificerende flere relevante steder i praktikrapporten i forhold til punkterne 1-3. (For uddybende beskrivelse af interview aspektet se ”Notat vedr. Kandidatmodulet ”Psykologisk praktik” på psykologis hjemmeside.) Det er ikke meningen, at praktik-rapporten skal være en teori-tung tekst. Rapporten er mere rettet mod den studerendes eget kvalificerings- og læringsforløb, men der må meget gerne inddrages litteratur eller pointer hentet fra tekster læst i løbet af studiet, som den studerende finder særligt relevante ift at koble på refleksionerne over den psykologfaglige praksis oplevet i praktikforløbet.

Opdateret 02.05.14