AAU logo

Studenterstudievejledningen for Psykologi

Studenterstudievejledning for Psykologi

Studenterstudievejledning for Psykologi


Studenterstudievejledere:

 

Malene Lindberg Andersen, 8. semester

Camilla Samsø Sørensen, 6. semester

Astrid Klit Bundgaard Jensen , 4. semester

 

Kontaktoplysninger:

Tlf.: 99 40 31 15
Frederik Bajers Vej 7 F, rum F3-35
email: studvejl-Psykologi@hum.aau.dk

Følg evt. med på vores facebookside: https://www.facebook.com/StudievejledningForPsykologiAau/

 

Åbningstider for studenterstudievejledningen i Foråret 2020:

Mandag og onsdag fra 14.30-16:30.

Afvigende åbningstider:

Onsdag, den 12. februar: Abent fra kl. 8.00 -10.00.

Onsdag den 1. april: Abent fra 9.00-11.00.

Onsdag, den 20. maj: Lukket for personlige henvendelser.

 

Hvad kan du bruge den decentrale studievejledning til?

Den decentrale studievejledning kan hjælpe dig med specifikke spørgsmål angående psykologistudiet.

 • Indhold og struktur på de enkelte semestre
 • Studiemiljø
 • Vægtning af undervisningsformer
 • Studieplanlægning
 • Faglige problemstillinger på uddannelsen
 • Meritoverførsel
 • Udlandsophold
 • Optagelse på kandidatuddannelsen i Psykologi

Se også ofte stillede spørgsmål og svar

 

Den Generelle studievejledning på Aalborg Universitet

Den generelle studievejledning tager imod spørgsmål af generel karakter.

 • SU og studielån - læs mere på www.sukontor.aau.dk
 • Optagelse via KOT
 • Indskrivning uden om KOT
 • Studiepause
 • Kombinationsuddannelse
 • Tompladsordning
 • Frie studieaktiviteter
 • Åben uddannelse

Åbningstid: 12-15
Tlf.: 99 40 94 40

Fibigerstræde 10, lok. 2.04
9220 Aalborg Øst


email: studievejl@aau.dk