Rådgivningsgruppe med Lene Tanggaard i spidsen skal komme med anbefalinger til folkeskolen

Rådgivningsgruppe med Lene Tanggaard i spidsen skal komme med anbefalinger til folkeskolen

Folkeskoleforligskredsen har indgået en aftale der skal give skoler og lærere større frihed til at arbejde med undervisningen på den måde, der passer bedst til dem. I den forbindelse har undervisningsminister Merete Riisager nedsat en gruppe af fagpersoner med viden og erfaring fra folkeskolen, som skal komme med anbefalinger til, hvordan aftalen bedst implementeres. Professor Lene Tanggard er udpeget som formand for gruppen.

Lagt online: 14.11.2017

Folkeskoleforligskredsen har indgået en aftale der skal give skoler og lærere større frihed til at arbejde med undervisningen på den måde, der passer bedst til dem. I den forbindelse har undervisningsminister Merete Riisager nedsat en gruppe af fagpersoner med viden og erfaring fra folkeskolen, som skal komme med anbefalinger til, hvordan aftalen bedst implementeres. Professor Lene Tanggard er udpeget som formand for gruppen.  

Intentionen med aftalen er at give øget frihed lokalt til at planlægge, hvordan man når i mål med, hvad eleverne skal kunne – uden at give slip på de faglige ambitioner. Det kræver viden og praktisk erfaring fra centrale aktører omkring folkeskolen, og det er dette, rådgivningsgruppe skal stå for.

Ifølge Lene Tanggaard er denne opgaven en af de vigtigste for folkeskolen i øjeblikket, fordi den kan bidrage til at mindske detailstyring af undervisningen. Hun siger:

- Vi skal sikre, at der kommer øget frihed ud til lærerne i skolen til at kunne forvalte opgaven med undervisning af eleverne. Arbejdet går blandt andet ud på et gøre op med ideen om målstyring som eneste metode til at sikre god undervisning. I stedet skal formålet med undervisningen være guidende.

Arbejdet strækker sig foreløbigt indtil sommeren 2018.

For yderligere information

Kontakt Lene Tanggard, Mobil: 4078 1200, mail: lenet@hum.aau.dk

Yderligere information om rådgivningsgruppen og gruppens kommisorium