Ph.d.-afhandling ved Christina Mohr Jensen: ADHD hos danske børn og unge

I afhandlingen undersøges, hvor mange personer i Danmark, der er diagnosticeret med ADHD samt validiteten af disse diagnoser hos børn og unge. Videre sigter afhandlingen mod at studere, hvad der karakteriserer danske børn og unge med ADHD, og endelig at estimere og identificere, hvor mange og hvilke børn der senere kommer ud i kriminalitet.

Lagt online: 13.05.2016

Christina Mohr Jensen: ADHD hos danske børn og unge - Incidens, validitet, psykiatrisk komorbiditet og risiko for kriminalitet

I Danmark er mistanke om ADHD, som står for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, den hyppigste årsag til, at børn og unge henvises til børne- og ungdomspsykiatrien. Børn og unge med ADHD har en række fællestræk ift. adfærds- og funktionsniveau, men de er også meget forskellige. Mange har tillægsvanskeligheder og deres kognitive, familiære og sociale ressourcer og baggrund varierer. Disse individuelle forskelle har i udenlandske studier vist sig at være prognostiske for f.eks. deres kriminelle og uddannelsesmæssige forløb. Viden om karakteristika og risikofaktorer og dertil knyttede forløb er derfor væsentlig for at sikre den rette indsats til det enkelte barn og dets familie.

Afhandlingen er baseret på resultater fremlagt i fem artikler. Formålet med afhandlingen er at afdække, hvor mange personer i Danmark, der er diagnosticeret med ADHD og undersøge validiteten af disse diagnoser hos børn og unge. Videre sigtede afhandlingen mod at studere, hvad der karakteriserer danske børn og unge med ADHD og endeligt at estimere og identificere, hvor mange og hvilke børn der senere kommer ud i kriminalitet.

Afhandlingen tydeliggør, at selvom børn og unge med ADHD har en diagnose til fælles, udgør disse børn og unge en meget sammensat gruppe med forskelligartede individuelle, familiære og sociale profiler og således også behov. Studiernes resultater peger på, at selvom børn og unge med ADHD på gruppeniveau har en øget risiko for at komme ud i kriminalitet senere i livet, så kan den øgede risiko for kriminalitet ikke udelukkende tilskrives tilstedeværelsen af ADHD. Videre viste studiet, at risikoen for kriminalitet er særlig forhøjet hos specifikke grupper af disse børn og unge, hos hvem der ses en ophobning af sociale og familiære risikofaktorer for kriminalitet.

Studiets resultater taler for, at det forebyggende arbejde bør fokusere bredt på bio-psyko-sociale tiltag og også i nogen grad bør målrettes til det enkelte barn og dets familie.

Bemærk, at afhandlingen er på engelsk. Den engelske titel er: ADHD in Danish Children and Adolescents – Incidence, validity, psychiatric comorbidity and antisocial outcomes

Download afhandlingen

 

Om Christina Mohr Jensen