Ph.d.-afhandling: Lone Sundahl Olsen: Danske børn med sprogforstyrrelser

Ph.d.-afhandling: Lone Sundahl Olsen: Danske børn med sprogforstyrrelser

Afhandlingen sætter fokus på en gruppe af danske børn med specifikke sproglige vanskeligheder (SLI). Fælles for disse børn er, at de har en normal IQ og ingen påviste neurologiske, følelsesmæssige, sociale eller fysiske vanskeligheder; men dette til trods tilegner disse børn sig ikke sproget lige så problemløst og let som deres jævnaldrende kammerater. SLI er en sproglig udviklingsforstyrrelse, der kan ramme både ekspressiv og receptivt sprog.

Lagt online: 18.10.2013

Lone Sundahl Olsen: Danske børn med sprogforstyrrelser: En undersøgelse af sprog og kognition hos danske børn med Specific Language Impairment (SLI)

Afhandlingen handler om børns kommunikative udvikling i relation til den kognitive udvikling - et psykologisk genstandsfelt, der ofte er overset i Danmark.

Downloads:

Slides fra ph.d.-forsvaret

Dansk resumé

Summery in English

"Annoying Danish relatives: Comprehension and production of relative clauses by Danish children with and without SLI" in Journal of Child Language, Published online: 03 December 2012

SLI er mere end blot forsinket udvikling af sproglige færdigheder" i Psyke & Logos Årg. 31, Nr. 2 (2010)

Om afhandlingen

Denne afhandling sætter fokus på en gruppe af danske børn med specifikke sproglige vanskeligheder (SLI). Fælles for disse børn er, at de har en normal IQ og ingen påviste neurologiske, følelsesmæssige, sociale eller fysiske vanskeligheder; men dette til trods tilegner disse børn sig ikke sproget lige så problemløst og let som deres jævnaldrende kammerater. SLI er en sproglig udviklingsforstyrrelse, der kan ramme både ekspressiv og receptivt sprog.

De primære mål med denne ph.d.-afhandling var at undersøge:

Grammatiske færdigheder hos danske børn med SLI for herved at kunne dokumentere det specifikke udfald af SLI for danske børn.
Samspillet mellem den sproglige og kognitive udvikling hos børn med SLI.
Om SLI er en forsinkelse i sprogtilegnelsen eller om børn med SLI tilegner sig sproget radikalt anderledes end børn med typisk sprogudvikling.
Afhandlingen er baseret på fire forskningsartikler der har trukket data fra tre grupper af børn:

18 børn med SLI i alderen fra 5;0 til 9;0 år;
18 kontrolbørn med upåfaldende sprog i alderen 5;0 til 9;0 år
9 kontrolbørn med upåfaldende sprog i alderen 4;2 til 6;5 år
Børnenes sproglige og kognitive færdigheder blev undersøgt med et omfattende testbatteri, der undersøgte forskellige sproglige og kognitive færdigheder, såsom ordforråd, forståelse og produktion af komplekse grammatiske færdigheder som fx relativledsætninger, arbejdshukommelse og samtidig lagring og processering.