Nyt partnerskab mellem Aalborg Universitet og rådgivningen ’Børn, Unge & Sorg’

Nyt partnerskab mellem Aalborg Universitet og rådgivningen ’Børn, Unge & Sorg’

Institut for Kommunikation og Institut for Socialt Arbejde og Sociologi på Aalborg Universitet har indgået partnerskab med rådgivningen ’Børn, Unge & Sorg’. Formålet med partnerskabet er at udveksle og udnytte de gensidige kvalifikationer og viden i forhold til børn og unge, der oplever sygdom og død i deres nærmeste familie, og i forhold til områdets betydning og indvirkning på samfundets økonomi, struktur og udvikling.

Lagt online: 15.01.2015

Børn, Unge & Sorg er en gratis rådgivning for børn og unge op til 28 år, der lever med alvorligt fysisk syge forældre eller søskende, eller har mistet forældre eller søskende efter alvorlig sygdom, selvmord eller ulykke inden for de seneste år. Samarbejdet vil binde forskning, praksis og uddannelse på området tæt sammen og rummer mange spændende potentialer for alle parter. 

Universitetets studerende vil gennem samarbejdet have en naturlig tilgang til Børn, Unge & Sorgs empiri og forskningsresultater i forbindelse med projekter og specialer, ligesom der på denne måde etableres en naturlig og relevant tilgang til praktikophold og studiejob i Børn, Unge & Sorg.Planen er desuden, at Børn, Unge & Sorg med tiden skal undervise på universitetet og derved bidrage med vigtig faglig og praksisforankret viden om sorgfeltet.

Samarbejdet er ikke kun relevant på psykologiuddannelsen. På Humanistisk Informatik er der f.eks. indgået konkret aftale om mulige projektsamarbejder med studerende fra 4. semester under temarammen "Kommunikation og Individ".

Også på forskningssiden er der mange fordele ved partnerskabet. Institutleder Mikael Vetner siger: ”Samarbejdet rummer ubetinget en lang række muligheder og perspektiver for Institut for Kommunikation; ikke kun for vores psykologimiljø, som selvfølgelig ser mange spændende muligheder i det, men også for miljøer som Musikterapi og Kommunikation, ser vi mange interessante samarbejdsmuligheder. På den baggrund glæder vi os utrolig meget over samarbejdet.”

Eksempler på forskningsområder på Institut for Kommunikation:

  • Sorgbearbejdning online: Særligt unge mennesker bruger sociale medier til at udtrykke og bearbejde sorg. Samarbejdet med Børn, Unge og Sorg kan danne grobund for spændende forskningsprojekter, hvor vi kan kaste lys over, hvordan disse online-praksisser foregår, og hvilken betydning de har for den måde, børn og unge oplever sorg på. Malene Charlotte Larsen.
  • Musikterapi: Musikterapi med børn og unge i sorg viser ofte en positiv effekt, bl.a. fordi det er meningsfuldt og trygt for barnet eller den unge at udtrykke sig gennem musik eller nonverbalt omkring svære og ordløse følelser. Forskningsfeltet er interessant også på et internationalt plan med mange mulige samarbejdspartnere. Stine Lindahl Jacobsen
  • Sorgforskning: Dette område omfatter professionel hjælp til børn og voksne i sorg og krise – fx samtalegrupper for unge der har mistet en forælder. Forskningen og praksisfeltet er stadig under udvikling, og der sker en løbende revision af tidligere tiders teori og metoder, hvor samarbejdet med ’Børn, Unge & Sorg forventes at blive gensidigt udviklende. Ole Michael Spaten
  • Pædagogisk psykologi. Mogens Jensen

Se også Børn, unge & sorg