Nyt forskningsprojekt skal gøre os klogere på, hvordan kreativitet og innovation opstår

Nyt forskningsprojekt skal gøre os klogere på, hvordan kreativitet og innovation opstår

Grundfos Fonden har bevilget 500.000 kr. til medfinansiering af et forskningsprojekt på Aalborg Universitet om kreativitet i produktionsvirksomheder. Forskerne skal kigge med på sidelinjen, når Grundfos udvikler produktions- og forretningsmetoder for deres pumper.

Lagt online: 21.01.2015

Foto: Grundfos/Søren Skovbo Larsen

Forskningsprojektet, som ledes af professor Lene Tanggaard, skal give en øget forståelse af, hvordan især uformel kreativitet opstår i produktionsvirksomheder, og hvordan disse virksomheder yderligere kan støtte denne kreativitet.

Projektet skal undersøge, hvad der kendetegner succesfulde innovationsprojekter i forhold til dem, der mislykkes og undersøge den sammenhæng, hvori innovative mennesker bedst fungerer. Traditionelt har fokus været rettet mod innovative mennesker eller produkter og ikke på de processer, som innovation er resultatet af. Dette projekt har til formål at åbne denne ”sorte boks” for at få indsigt i de processer der fører til produktet.

Konkret skal forskerne følge processen, når Grundfos udvikler produktions- og forretningsmetoder for deres pumper.

”Projektet er interessant, fordi vi skal følge tilblivelsen af et helt nyt forretningsområde. Det er unikt at få adgang til at følge innovation, mens det sker. Mange forskningsprojekter er alene bagudrettede”, siger Lene Tanggaard. ”Desuden kan projektet bidrage med nyttig viden i forhold til, hvordan vi tackler de kreativitets- og innovationsudfordringer, vi står overfor som land.”

For yderligere information kontakt:

Lene Tanggaard
Telefon: 4078 1200
Email: lenet@hum.aau.dk

For yderligere information om Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden)

www.poulduejensensfond.dk