Ny bog af Kristian Dahl: Den professionella processkonsulten

Ny bog af Kristian Dahl: Den professionella processkonsulten

Denne bog giver overblik over proceskonsultationsfeltet og diskuterer en række tilgange til at arbejde konsultativt i organisationer.

Lagt online: 06.11.2013

"Den professionella processkonsulten" af Kristian Dahl og Andreas Granhof Juhl

Processkonsultation står högt i kurs i många offentliga och privata organisationer som vill uppnå effektiv organisationsutveckling med deltagarinflytande. Denna bok öppnar konsultens verktygslåda och beskriver även teorin bakom verktygen.

Den professionella processkonsulten ger en samlad överblick över fältet och beskriver hur man på ett professionellt sätt kan bidra till att bemästra organisatoriska utmaningar. Här beskrivs hur konsulten möter kunden i utgångsläget och vilka teoretiska överväganden och praktiska verktyg man har till sitt förfogande för att skapa en kvalitetsprocess.

Boken tar upp sex olika traditioner som processkonsulten kan arbeta utifrån:

  • OD-positionen (Organizational Development-positionen)
  • den strategiska positionen
  • den systemiska positionen
  • den värdesättande positionen
  • den lösningsorienterade positionen
  • den narrativa positionen.

Här finns metoder för att med teori och praktik skapa en konstruktiv utveckling i en rad olika situationer såsom teamutveckling, strategi­workshopar, konfliktlösning, företagssammanslagningar och främjande av arbetsglädje samt många fler. Boken innehåller många fallbeskrivningar och exempel.

Den professionella processkonsulten riktar sig till blivande och verksamma konsulter inom organisationsutveckling, chefer och ledare, samt studenter inom t.ex. personaladministrativa och arbetsvetenskapliga utbildningar

Læs mere på forlagets hjemmeside

Om Kristian Dahl