Forelæsninger ved Karen Vibeke Mortensen: Småbørns tilknytning og tilknytningsmønstre

To forelæsninger ved Karen Vibeke Mortensen om småbørns tilknytning til deres forældre og betydningen heraf.

Lagt online: 10.09.2012

 

Karen Vibeke Mortensen: Småbørns tilknytning og tilknytningsmønstre

10-09-2012 14:00

Psykolog Karen Vibeke Mortensen fortæller, hvordan småbørns tilknytning til deres nærmeste kan antage forskellig form og udmøntes i tilknytningsmønstre domineret af tryghed eller ængstelse.

Se forelæsningen