Download: Effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering. Et systematisk litteraturreview

Hvilken betydning har en koordineret indsats i rehabiliteringen af senhjerneskadede, og hvad dækker begrebet koordinering egentlig over? Læs systematisk litteraturreview af Chalotte Glintborg og Tia G. B. Hansen.

Lagt online: 06.02.2014

Chalotte Glintborg og Tia Hansen har gennemgået en række studier, der undersøger effekten af en koordineret indsats i rehabilitering. Reviewet viser, at kun få undersøgelser kan påvise, at koordination har en effekt i rehabilitering, og at der er brug for yderligere studier.

Der findes ingen entydig dansk definition af koordination i rehabilitering og begrebet anvendes ofte inkonsistent. Glintborg og Hansen foreslår og anvender i reviewet en ny definition af koordination til sikring af sammenhæng og
helhedsorientering i rehabiliteringsforløb:

”Koordination i rehabiliteringsforløb er kompetent samordning af de faglige indsatser, både indholdsmæssigt og tidsmæssigt i forhold til det overordnede rehabiliteringsmål, og både internt i kommunen, på tværs af forvaltninger og på tværs af sektorer (i overgange mellem region og kommune samt overgange internt i kommunen) med øje for borgerens bio-psyko-sociale udviklingsbehov. Koordination kræver en tilstrækkelig organisatorisk ledelsesposition. Formålet med koordineringen er, at rehabiliteringsforløbet både ud fra borgerens, pårørendes, fagfolks og samfundets synsvinkler har høj kvalitet med hensyn til proces, indhold, ressourceforbrug og det endelige resultat” (Glintborg og Hansen, 2014, in prep).

Download: "Effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering. Et systematisk litteraturreview"
Læs artikel på Socialstyrelsens hjemmeside:

Forskningsprojekt udvikler ny definition af begrebet koordination

Om Chalotte Glintborg

Om Tia G. B. Hansen

Chalotte Glintborg og Tia G. B. Hansen er tilknyttet Center for Developmental & Applied Psychological Science.