Bog: Dialogisk læsning i teori og praksis af Kristine Jensen de López mf.

Bog: Dialogisk læsning i teori og praksis af Kristine Jensen de López mf.

Forskning har vist, at oplæsning af billedbøger efter metoden "Dialogisk læsning" bidrager til børns sproglige udvikling, deres koncentrationsevne, deres erfaring med og viden om skriftsproget samt deres senere lyst til at læse. Denne bog giver både læseren viden om teorien og forskningen bag metoden og konkrete anvisninger på, hvordan man selv kan komme i gang med metoden - herunder idéer til forløb, hvor børnene i forlængelse af læsningen maler, tegner, fortæller og leger.

Lagt online: 30.10.2012

Dialogisk læsning i teori og praksis af Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft

Dialogisk læsning er en omhyggeligt forberedt pædagogisk aktivitet og et rigtig godt redskab i det sprogpædagogiske arbejde. Der er forskningsmæssigt belæg for, at oplæsning af billedbøger efter metoden bidrager til børns sproglige udvikling, deres koncentrationsevne, deres erfaring med og viden om skriftsproget samt deres senere lyst til at læse.

Denne bog giver læseren:

  • viden om teorien og forskningen bag metoden. Denne del af bogen besvarer spørgsmålene: Hvorfor skal vi bruge metoden, og hvordan blev dialogisk læsning til?
  • konkrete anvisninger på, hvordan man selv kan komme i gang med metoden. Her gennemgås den dialogiske læsnings tre faser, ligesom man klædes på til at organisere læsegrupper, vælge de rigtige bøger og udarbejde de såkaldte ”boghæfter”, der er oplæserens forberedelse til samtalerne med børnene om bogens sprog og indhold. Overordnet set svarer denne del på spørgsmålet: Hvordan praktiserer man dialogisk læsning i praksis?
  • viden om og idéer til forløb, hvor børnene i forlængelse af læsningen maler, tegner, fortæller og leger. I denne del besvares spørgsmålet: Hvorfor og hvordan kan man knytte æstetiske læreprocesser til oplæsning af god børnelitteratur? Læs mere 

Læs anmeldelse i fagbladet Folkeskolen: "Anviser veje til dialogisk læsning

Læs om projekt læseleg

Om Kristine Jensen de López