AAU medvirker i projekt om psykologisk hjælp til børn og unge i sorg

AAU medvirker i projekt om psykologisk hjælp til børn og unge i sorg

Formålet med projektet er at indsamle viden om, hvordan man bedst kan hjælpe børn og unge, der kæmper med sorg, og give denne viden videre til andre psykologer, så børn og unge i hele Danmark kan få den rette professionelle hjælp.

Lagt online: 01.02.2016

Næsten 60.000 børn og unge i Danmark under 27 år har mistet en mor eller en far. En stor del af de børn og unge, der oplever sorg, kan klare sig med hjælp fra venner og familie, men omkring en tredjedel er i risiko for at udvikle kompliceret sorg og har brug for hjælp til at komme videre.

Organisationen Børn, Unge & Sorg har gennem de sidste 15 år tilbudt gratis hjælp til børn og unge, der oplever sorg efter at have mistet en forælder eller søskende. Organisationen evaluerer alle behandlingsforløb, så der findes et omfattende datamateriale.

Forskere fra Center for Developmental & Applied Psychological Science (CeDAPS) på AAU skal arbejde sammen med Børn, Unge & Sorg om at udvikle evidensbaserede metoder til at hjælpe børn og unge med kompliceret sorg på baggrund af de erfaringer, der findes i organisationen. CeDAPS roller bliver at kvalitetssikre evalueringen af projektet. Mere specifikt skal CeDAPS forskere bidrage med at videreudvikle det samlede evalueringsdesign, med analyse og med udarbejdelse af dansk evalueringsrapport og videnskabelige artikler. Om forventningerne til projektet siger projektleder Kristine Jensen de López:

- Organisationen Børn, Unge & Sorg har mange års erfaringer med at hjælpe børn og unge med at bearbejde sorg ved tab af en forældre. Deres tilbud er unikt, og vi ser frem til at samarbejde med dem om at evidensbasere deres psykologarbejde, så andre psykologer kan få glæde at deres metoder og derved tilbyde endnu flere børn og unge den bedste psykologiske behandling.

Foruden Kristine Jensen de López deltager fra AAU: Hanne Søndergaard, Tia Hansen og Kristine Kahr Nilsson i projektet.

Om projektet Børn, Unge & Sorg evidensbaseret metode

  • Projektperiode: 2015-2019.
  • Projektet skal munde ud i en manual til andre organisationer, som ønsker at udvikle en evidensbaseret metode ud fra praksis.
  • Projektet er bevilget af  Børn, Unge & Sorg med støtte fra VELUX FONDEN, Helsefonden, Ole Kirks Fond, Færchfonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond og Socialministeriet. Det samlede budget er på 11.5 mio. kr.
  • Læs mere om evidensprojektet.

For yderligere information om CeDAPS del i projektet:

Kristine Jensen de López, Mobil: 2782 2224, kristine@hum.aau.dk