AAU logo

kontakt

Studienævnsformand

Studienævnssekretær / Uddannelseskoordinator

 • profile image

  Andrea von Dosenrode

  Specialkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Uddannelseskoordinator for psykologi Sekretariatsbetjening af studienævnet for psykologi Sagsbehandling af og vejledning om meritter, dispensationer, ækvivalensvurderinger mm. for studienævnet for psykologi Samarbejde vedrørende udvikling af psykologi uddannelserne, kvalitetssikring og monitorering af nøgletal Ledelsesstøtte Koordinator for den decentrale studievejledning for psykologi

Studiesekretærer

 • profile image

  Julie Christiansen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Full Cost budget og regnskab for KDM Heltid på Deltid masteruddannelserne samt Master i IT.
  • Kontering, fakturering og udstedelse af fakturaer for uddannelserne
  • Timebudget og -regnskab (planlægning, rekvirering og afregning, RES), samt afregning af gæstehonorar og studentermedhjælpere, herunder lønkontrol
  • Beregning og præsentation af nøgletal for uddannelserne
  • Planlægning og afvikling af undervisningsseminarer og eksaminer, herunder rejsehåndtering.
  • Planlægning, oprettelse, administration og afvikling af eksamen i Digital Eksamen
  • Håndtering af censorhonorar og censor rejseafregninger, censortilbagemeldinger og censordatabase
  • Moodle administration, herunder oprettelse, kommunikation via og administration af rum.
  • Kontakt med og praktisk studievejledning for nuværende og potentielle studerende
  • iSTADS og eSTADS
  • Markedsføringsopgaver i samarbejde med kommunikationsmedarbejdere på studieområdet
  • Fokus på optimal udnyttelse af ressourcerne samt effektivisering af administrative opgaver og opbygning af administrative rutiner
  • Skemalægger på Psykologi

Studieadministrativ koordinator (økonomi)

Studieleder