Konference: RELATIONER: KONSULTATIONSPSYKOLOGI * PSYKOTERAPI * COACHINGPSYKOLOGI OG GRÆNSELANDET

Konference: RELATIONER: KONSULTATIONSPSYKOLOGI * PSYKOTERAPI * COACHINGPSYKOLOGI OG GRÆNSELANDET

Relationer – som tema for konferencen – vil blive udforsket og fremstillet af førende forskere og praktikere med et mangesidet og komplekst perspektiv på relationer.

Tidspunkt

15.09.2017 kl. 09.00 - 15.30

Beskrivelse

Arrangør

Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet // Danish Psychological Society (DP*SEBC) // Center for kvalitative studier, Aalborg Universitet // International Society for Coaching Psychology

Adresse

Auditoriet 1.104, Kroghstræde 3, Aalborg Universitet, Aalborg