Vejledning til studerende om praktik

Vejledning til studerende om praktik

Praktikken er placeret på 8. semester.

Når du som studerende skal i praktik, kan du enten lade studiet finde en praktikplads (sådan foregår det typisk), eller du kan selv finde en praktikplads i samarbejde med praktikkoordinatoren. I sidstnævnte tilfælde skal praktikstedet godkendes af praktikkoordinatoren.

I løbet af efteråret indkalder praktikkoordinatoren til et orienteringsmøde. Her orienteres du om praktikken og de praktiksteder, der er tilgængelige i det kommende forår. Praktikkoordinatoren fordeler så vidt muligt praktikpladserne på baggrund af studerendes ønsker.

Praktikken er i følge studieordningen normeret til 15 ECTS, svarende til 50 arbejdsdage, som typisk forløber over ét semester. Nogle praktiksteder har dog specifikke planer for praktikkens varighed og tidspunkt.

Forud for og sideløbende med praktikken kan du bruge praktikkoordinatoren til at afklare spørgsmål, efterhånden som de dukker op. Praktikkoordinatoren fungerer også som støtte for praktikvejlederne udenfor huset, såfremt disse har spørgsmål om praktikforløbet.

Læs mere i Vejledning til studerende om praktikpladsaftale (pdf)