AAU logo

Vejledning om praktik

Vejledning om praktik

Praktikken på psykologiuddannelsen er placeret i forårssemestret på de studerendes 8. semester.

Praktikken er normeret til 15 ECTS, svarende til 50 arbejdsdage, som typisk forløber over ét semester. Nogle praktiksteder kan dog have specifikke planer for praktikkens varighed og tidspunkt. Det kan f.eks. være, at forløbet strækker sig over hele semestret, men med færre dage pr. uge, eller forløbet er samlet og organiseret som fuldtids 5 dage om ugen. Der er således lagt op til en vis fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af det konkrete forløb, hvilket forudsætter en tydelig gensidig forventningsafstemning mellem studerende og praktikstedet.

Det er som oftest praktikpladskoordinatoren, der finder praktikpladser i regionen og fordeler dem til de studerende i løbet af
efterårssemesteret. De studerende kan også selv finde en praktikplads, men dette gøres i samarbejde med praktikkoordinatoren, for ikke at overrende praktikstederne.

Grundlæggende beror godkendelsen på at praktikvejlederen skal være psykolog og have kvalifikationer og erfaring svarende til autorisation. Herudover skal praktikstedet kunne tilbyde de forhold, der er nødvendige for at bestå praktikken, hvilket overordnet set handler om, at den studerende skal have mulighed for at gøre sig erfaringer med praktisk psykologarbejde. Det er nærmere beskrevet i "Vejledning om praktik".

Hvis praktiksteder har spørgsmål før eller under praktikken, kan de altid henvende sig til praktikkoordinatoren. Har de studerende spørgsmål, skal de henvende sig til den ansvarlige for deres professionsprogram.

Læs mere i Vejledning om praktikplads (pdf)