Ansøgning til kandidatuddannelsen i Psykologi

Særligt om ansøgning til kandidatuddannelsen i Psykologi

ANSØGNINGSFRIST: 1. MARTS

Ansøgning til kandidatstudiet foregår digitalt via stads-dans. Det gælder for både:

  • retskravsbachelorer
  • ikke retskravsbachelorer
  • ansøgere med udenlansk ansøgningsgrundlag.

Ansøgningsfristen skal overholdes for at retskravet gælder. Ligeledes skal du acceptere din studieplads rettidigt ellers bortfalder retskravet. Læs mere her

På kandidat-introen (skemalagt i Moodle) modtager du nærmere informationer om professionsprogrammerne og ansøgningprocessen i forbindelse med optagelse på et professionsprogram. Bemærk at ansøgning til optagelse på kandidaten og optagelse på professionsprogram er to adskilte processer.

Læs om proceduren her

Læs om professionsprogrammerne her

Søg optagelse her


Til udenlandske ansøgere:

Hvis du ansøger på baggrund af en udenlandsk bachelor i psykologi eller tilsvarende, skal du søge om ækvivalering af din bachelorgrad med henblik på optagelse på kandidatstudiet i Psykologi ved AAU. Læs mere om ækvivalering og kravene til dokumentation.