svar

Hvordan framelder jeg mig eksamen?

Du afmelder dig eksamen på STADS. Afmelding til en eksamen skal være registreret senest kl. 14.00 den 3. hverdag før prøven afholdelses/datoen for udlevering af en opgave/datoen for aflevering af et skriftligt projekt mv.. Fristen for afmelding til mundtlig prøve i projektrapport eller synopsis er også den 3. hverdag før aflevering af den skriftlige del, og ikke først den 3. hverdag før den mundtlige eksamensdato.