svar

Hvordan får jeg tilbagemelding på en opgave?

På 1. semester får du mulighed for at få en individuel tilbagemelding på din første 7-dages hjemmeopgave uanset, hvilken karakter du har modtaget for opgaven. Herefter har du ikke ret til en individuel tilbagemelding for en bestået eksamen. Underviseren er dog forpligtet til at give en fælles tilbagemelding for hele holdet, hvor generelle problemstillinger i opgaverne tages op. Her er det kun muligt at stille generelle spørgsmål. Hvis du ikke har bestået en eksamen, har du krav på en individuel samtale med underviseren i det pågældende kursus, således at du har mulighed for at få klar besked om problemerne med din opgave.