merit

Merit og Forhåndsmerit

Hvis du er indskrevet som studerende på psykologi kan du søge om merit for uddannelseselementer, som du har bestået på en tidligere uddannelse. Ansøgningsblanketten kan downloades fra blanketsamlingen i moodle.

Hvis du ønsker at læse nogle fag eller et semester på et andet dansk eller udenlandsk universitet, skal du søge studienævnet om forhåndsmerit. Ansøgningsblanketten kan downloades fra blanketsamlingen i moodle. Efter endt udlandssemester skal du indlevere/indsende din eksamensbevis.

Studienævnet har bevilget forhåndsmerit for fag på en række udenlandske uddannelser. Du kan se listen her:

Liste over universiteter, hvor der tidlgere er bevilget forhåndsmerit for fag på psykologi.

Hvis du er interesseret i en af disse universiteter kan du få flere oplysninger ved at kontakte studenterstudievejledningen.

Det anbefales at tage kontakt til studenterstudievejledning, inden du sender din meritansøgning.

Meritansøgninger og eksamensbeviser sendes til uddannelseskoordinator Andrea Dosenrode: ad@hum.aau.dk