AAU logo

Aftagerpanelet for Psykologi

Aftagerpanelet for Psykologi

 

Flemming Engel, Afdelingschef Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Rikke Morsing, Leder på Hjerneskadecentret/Taleinstitut, Aalborg Kommune

Per Ingemann Knudsen, Projektchef Discus

Silas Svaneklink, PPR Morsø Kommune

Siri Folsø Henriksen, Psykolog Team, Job & Mestring, Frederikshavn Kommune

Søren Martin Andersen, Psykolog BU1, dag- og døgnafdeling, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital