Studienævnet for Psykologi

Studienævnet for Psykologi

Her finder du information om kommende studienævnsmøder, studienævnets medlemmer samt dagsordener og referater fra de seneste år. Studienævnsmøderne afholdes som regel den 2. onsdag i hver måned og alle er velkomne til at overvære møderne.

Studienævnet for psykologi følger Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg universitet

 

Hvad er et studienævn?

Studienævnet godkender uddannelsens undervisningsplan og udarbejder forslag til studieordning. Endvidere udtaler nævnene sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold iøvrigt, der vedrører undervisningen inden for nævnets område. Studienævnet behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Videnskabelig personale (VIP) og studerende har hver halvdelen af pladserne i et studienævn, der har op til ti medlemmer. VIP vælges for fire år ad gangen og de studerende for et år ad gangen. Af sin midte vælger nævnet en formand blandt de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere. Formanden indgår i skoleledelsen og forestår den praktiske tilrettelæggelse af uddannelsen og disponerer de tildelte undervisningsressourcer.

 

Medlemmer af studienævnet 2020

Vipsiden består af:

Studenterrepræsentanter:

  • René Omar Dhahir (Næstformand)
  • Alma Sofie Wammen
  • Anne-Sofie Bundegaard Mikkelsen
  • Helene Wittendorff Moth Eriksen

Studentersuppleanter: 

  • Bo Bjørk Abildgaard
  • Katarina Hessner Hansen
  • Laura Emilie Højen
  • Linea Winkler Pedersen-Ulrich

Sekretariatsbetjening: