AAU logo

Studiebestemmelser for Psykologi ved Aalborg Universitet

Studiebestemmelser for Psykologi ved Aalborg Universitet

Studiebestemmelserne er en række bestemmelser om, hvordan studiet fungerer i praksis. Teksten er rettet mod ansatte og den interesserede studerende. Den beskriver:

  • studiets organisering
  • den akademiske praksis og studiets læringsformer
  • eksamensformer og
  • almene forhold

Download studiebestemmelserne (opdateret november 2009)