Til nuværende studerende

Til nuværende studerende

Til nuværende studerende

Her finder du en række informationer, som er relevante for dig, der læser på Psykologi.

Studiehåndbogen

I studiehåndbogen er samlet alle de informationer, som studerende får brug for undervejs i psykologistudiet. Her finder du blandt andet information om studieteknik, gruppe- og projektarbejde, kildehenvisninger og eksamen.

Gå til studiehåndbogen

Support, guides og ressourcer

Her finder du en række links til support og guider, som er relevant i forbindelse med dit studie.

Gå til support, guides og ressourcer

Semesterplaner for Psykologi

Semesterplanerne indeholder en beskrivelse af semestrenes kurser ned til de enkelte forelæsninger og den tilhørende litteratur.

Gå til semesterplaner

Studieordninger

Studieordningen er så at sige det juridiske grundlag for din uddannelse, og det er heri, du finder alle bestemmelser om semestrenes læringsmål samt indhold i kurser, projektarbejder og eksamener.

BA studieordninger

KA studieordninger

Hvis du skal bruge studieordninger fra før 2015, klik her.

Den decentrale studievejledning

Den decentrale studievejledning kan hjælpe dig med specifikke spørgsmål angående psykologistudiet om f.eks. optagelse, indhold på semestrene, studiemiljø, faglige problemstillijnger, merit og udenlandsophold.

Gå til studievejledningen

Om uddannelsen

Læs om valgfag, praktik, speciale og find beskrivelser af professionsprogrammerne på kandidatuddannelsen i Psykologi.

Gå til siden om Uddannelsen i Psykologi