To psykologistuderende får legat på 30.000 kr. til speciale om hjerneskade og identitet

To psykologistuderende får legat på 30.000 kr. til speciale om hjerneskade og identitet

Specialeprojektet skal afdække, hvordan mennesker med erhvervet hjerneskade oplever at leve med denne sygdom præget af stor uforudsigelighed, og hvilken betydning dette har for identitetsfølelsen.

Lagt online: 18.11.2014

En erhvervet hjerneskade har store konsekvenser for det enkelte menneske. Personen kan både opleve fysiske- og kognitive funktionsnedsættelser, men kan også blive ramt af depression, en følelse af identitetstab eller andre psykosociale udfordringer.

Allerede i 19990’erne kendte man til vigtigheden af at tage de psykologiske problemstillinger i betragtning i genoptræningen af personer med en erhvervet hjerneskade. På trods af dette fokuserer genoptræningen dog primært på de fysiske og kognitive funktionsnedsættelser og der inddrages kun i begrænset omfang psykologisk hjælp (psykologisk rehabilitering).

I specialet ønsker de to studerende, Camilla Jørgensen og Maria Natalie Ramskov Roskvist, at se på rekonstruktion af identiteten hos henholdsvis personer med multiple sclerose og mennesker med en anden erhvervet hjerneskade (traumatiske hjerneskader og blødninger eller blodpropper). Undersøgelsen består i interview med disse personer. Specialet laves i tilknytning til deres vejleder, Chalotte Glintborgs, ph.d projekt, 'De psykosociale effekter af koordineret rehabilitering'.

Det er Hjerneskadeforeningen, der har bevilget legatet, som blandt andet skal bruges til at udvide antallet af deltagere i undersøgelsen og til deltagelse på konference med fremlæggelse af specialets resultater. Resultaterne skal endvidere fremlægges for et ekspertpanel på et hovedbestyrelsesmøde i Hjerneskadeforeningen, via et indlæg i Hjerneskadeforeningens medlemsblad “Hjerneskadet" og offentliggøres for pressen.

Camilla Jørgensen og Maria Natalie Ramskov Roskvist er tilknyttet professionsprogrammet KANUK under psykologiuddannelsen.

For yderligere information kontakt:

Ph.d.-stipendiat Chalotte Glintborg
Mobil: +45 6114 5665
cgl@hum.aau.dk