Svend Brinkmann: Ståsteder. 10 gamle ideer til en ny verden

Svend Brinkmann: Ståsteder. 10 gamle ideer til en ny verden

I bogen Ståsteder peger Svend Brinkmann på ti eksistentielle holdepunkter, som kan give vores liv mening – når vi er holdt op med at jage den evindelige udvikling.

Lagt online: 14.11.2016

Ståsteder er Brinkmanns udgangspunkt, at vi i moderne tid mangler sans og begreber for indhold, mål og formål i vores aktiviteter. I takt med, at vi er blevet rigtig gode til at måle og veje verden, er vi blevet tilsvarende dårligere til at vurdere værdien af det, vi måler og vejer. Alt, hvad vi gør, skal i dag kunne ”bruges til noget”, være ”nyttigt” og sikre, at vi ”får noget ud af det”. Denne instrumentalisering fører til tomhed og mangel på mening i tilværelsen. Ståsteder retter en kritik mod tidens nyttetænkning og indkredser som modvægt ti eksistentielle ståsteder, som har iboende værdi.

Ståsteder kan læses som en opfølgning på Svend Brinkmanns Stå fast, der med sin samfundskritik efterlod det ubesvarede spørgsmål: Hvis man skal stå fast og ikke være konstant fleksibel, hvad er da værd at stå fast på?

Læs mere om bogen

Om Svend Brinkmann

Se flere bøger fra Center for Center for Qualitative Studies