Stor bevilling til ph.d.-projekt der sætter forældrekurser under lup

Stor bevilling til ph.d.-projekt der sætter forældrekurser under lup

Flere og flere mødre føler sig stressede og oplever problemer i helt almindelige dagligdagssituationer. I kommunerne anvender man i stigende grad forældrekurser for at imødegå disse problematikker. Effekten af sådanne kurser for forældre er dog endnu ikke undersøgt videnskabeligt i Danmark. Karin Haugaards ph.d.-projekt sætter fokus på problemer og udfordringer i moderne modskab og tester effekten af forældrekurser

Lagt online: 23.04.2015

Karin Haugaard, som er lektor på sygeplejerskeuddannelsen og ph.d.-studerende på UCN og Aalborg Universitet, har modtaget et legat på knap 350.000 kr. fra TrygFonden til sit ph.d.-projekt. Bevillingen indgår i ph.d.-projektet og skal derudover bruges til transskribering af interviews og et udenlandsophold på The Interdisiplinary Center i Tel Aviv.

Viden fra praksis og flere studier tyder på, at almindelige, tilsyneladende ressourcestærke danske familier i stigende grad har behov for støtte til forældreskabet. Flere og flere mødre føler sig stressede og de har problemer i almindelige dagligdags samværssituationer med deres børn. Disse problemer kan bunde i problemer med tilknytning mellem mor og barn og kan få store konsekvenser for børnene i form af blandt andet lav selvfølelse og manglende mental robusthed til at klare sig i skolen og i livet.

Forældrekurser bliver i stigende grad anvendt i kommunerne, men der er indtil videre ingen videnskabelige beviser på, at de virker. I ph.d.-projektet ønsker Karin Haugaard at undersøge effekten af forældretræning med tilsyneladende ressourcestærke familier i Danmark. Projektet har fokus på mødre til børn på 0-5 år.

Konkret ser Karin Haugaard på det internationalt anerkendte forældrekursus ’Circle of Security – Parenting’, der har til formål at fremme en god tilknytning mellem omsorgsgiver og barn. Gennem undervisning og refleksion i grupper, kan mødrene blandt andet lære at forstå barnets signaler og blive bedre til at støtte udviklingen af en sund tilknytning mellem dem selv og deres barn.

Projektet benytter sig af flere forskningsmetoder herunder video og interviews for at få viden om hvorvidt forældrekurset COS-P virker. Resultaterne forventes at kunne indarbejdes i kommunernes fremtidige praksis i forhold til udvikling og afvikling af forældrekurser. Således sætter projektet fokus på den tidligt forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

Karin Haugaard er tilknyttet Center for Developmental & Applied Psychological Science på Aalborg Universitet.

Yderligere information:

Karin Haugaard, e-mail: khn@ucn.dk, tlf.nr.: 7269 1069