Ph.d.-afhandling: Karen-­Lis Kristensen: Overskridelse af lærerudbrændthed og ADHD-diagnosticering af børn. En social praksisteoretisk udforskning af indskolingsbørn og deres lærerteams mulighed for overskridende læring i klasserummet

Ph.d.-afhandling: Karen-­Lis Kristensen: Overskridelse af lærerudbrændthed og ADHD-diagnosticering af børn. En social praksisteoretisk udforskning af indskolingsbørn og deres lærerteams mulighed for overskridende læring i klasserummet

Afhandlingen undersøger hvilke samfundsskabte modsætninger, der kan ligge bag læreres vanskeligheder, der betragtes og behandles som udbrændthed, og børns vanskeligheder, der diagnosticeres som ADHD, i deres sam-deltagelse i indskolingspraksis

Lagt online: 02.12.2013

Karen-­Lis Kristensen: Overskridelse af lærerudbrændthed og ADHD-diagnosticering af børn. En social praksisteoretisk udforskning af indskolingsbørn og deres lærerteams mulighed for overskridende læring i klasserummet

At være lærer kan være et stresset job, og hver anden lærer på førtidspension angiver udbrændthed som en af de væsentligste årsager hertil. Der er mange grunde til dette, men børn med særlige behov (herunder børn med ADHD) italesættes i stigende grad som hovedårsag til lærernes vanskeligheder i jobbet. Samtidig har antallet af især drengebørn, der diagnosticeres med ADHD været stærkt stigende gennem de sidste 10-15 år, mens der politisk har været fokus på at inkludere flere børn med særlige behov i den almindelige undervisning i folkeskolen.

Afhandlingen undersøger hvilke samfundsskabte modsætninger, der kan ligge bag læreres vanskeligheder, der betragtes og behandles som udbrændthed, og børns vanskeligheder, der diagnosticeres som ADHD, i deres sam-deltagelse i indskolingspraksis

Download afhandlingen