Nyt nummer af Tidsskrift for Coaching Psykologi

Nyt nummer af Tidsskrift for Coaching Psykologi

Nærværende nummer af Tidsskrift for Coaching Psykologi har coachingrelationen som tema.

Lagt online: 01.05.2017

Coachingrelationen ses som en grundlæggende ingrediens, der er med til at påvirke udfaldet af coachingforløbet.  I dette nummer fokuseres der derfor på bl.a. på den personlige kontakt, på gavnlige egenskaber hos coachen og på den magtudøvelse, der finder sted i løbet af coachingsamtalerne.

The Danish Journal of Coaching Psychology Special issue November 2016

 

For yderligere information kontakt redaktør Ole Michael Spaten