Ny bog af Thomas Szulevicz og Lene Tanggaard: Pædagogisk-psykologisk praksis mellem psykometri, konsultation og inklusion

Ny bog af Thomas Szulevicz og Lene Tanggaard: Pædagogisk-psykologisk praksis mellem psykometri, konsultation og inklusion

Pædagogisk-psykologisk praksis befinder sig aktuelt i en brydningstid med krav om blandt andet øget brugerorientering og praksisnærhed, hvilket stiller nye typer af krav til psykologers arbejdsmetoder. I bogen argumenteres for, at det afgørende for godt psykologarbejde er at hjælpe andre i konkrete situationer, og at det derfor er sekundært, hvilke metoder eller tilgange man vælger.

Lagt online: 27.02.2015

Baggrunden for bogen

Pædagogisk-psykologisk praksis befinder sig aktuelt i en brydningstid med forskellige typer af krav om øget brugerorientering, øget praksisnærhed, øget ensartethed, konsultativ bistand og inklusionssparring, som alle stiller nye typer af krav til psykologers arbejdsmetoder.

Bogens opbygning

Denne bog udgøres af to dele, hvor den første del beskriver og analyserer det aktuelle grundlag for pædagogisk-psykologisk praksis.

I bogens anden del trækkes tråde gennem de udviklinger og bevægelser, der har været på feltet gennem de senere år, og det vises, hvordan psykologarbejde har været tematiseret som enten psykometrisk orienteret eller konsultationsorienteret.

Der gives bud på, hvordan en sådan enten/eller-tænkning kan overskrides, og der argumenteres for, at det afgørende kriterium for godt psykologarbejde handler om at kunne hjælpe andre i konkrete situationer, og at det derfor er sekundært, hvilke metoder eller tilgange man vælger.

Hvem kan have glæde af bogen?

Bogen henvender sig primært til psykologistuderende og psykologer og øvrige faggrupper i PPR.

Læs mere og kig i bogen på forlagets hjemmeside

Om Thomas Szulevicz

Om Lene Tanggaard