Thomas Szulevicz: FAQ om uro

Thomas Szulevicz: FAQ om uro

Denne bog handler om uro i folkeskolen og den udfordring, den skaber for både lærere, pædagoger og elever. Bogen kaster et nuanceret blik på et komplekst fænomenet.

Lagt online: 13.06.2016

FAQ-serien er en ny bogserie fra Hans Reitzels Forlag, hvor forskere med viden om aktuelle pædagogiske emner søger at besvare en række af de oftest stillede spørgsmål til disse.

Denne første bog i serien handler om uro. I mange sammenhænge udpeges undervisningsforstyrrende uro som folkeskolens største problem og udfordring, og uro er vitterligt en kæmpe udfordring, både for mange lærere og pædagoger, men bestemt også for eleverne.

Men uro er ikke en isoleret størrelse, som kan håndteres med et universalpædagogisk snuptag, og når fænomenet på den måde sættes i centrum, kalder det både på kritisk undren og en mere nuanceret analyse og forståelse. Hensigten med denne bog er netop at udfolde kompleksiteten omkring uro i et lettilgængeligt sprog.

Bogen henvender sig til alle aktører inden for det pædagogiske felt, både studerende, praktikere, forskere og beslutningstagere.

Læs mere om bogen: FAQ om uro

Om forfatteren: Thomas Szulevicz

Se andre bøger fra Center for kvalitative studier