Sammenhænge i sundhedskommunikation

Sammenhænge i sundhedskommunikation

Sundhedskommunikation forstås bredt som kommunikation om sundhed, sygdom, omsorg, behandling og pleje. Bogen præsenterer og diskuterer en række aktuelle udfordringer for det danske sundhedsvæsen.

Lagt online: 24.09.2015

Søren Frimann, Mariann B. Sørensen og Helle S. Wentzer (red.): Sammenhænge i sundhedskommunikation

Sammenhænge i sundhedskommunikation’ præsenterer og diskuterer en række aktuelle udfordringer for det danske sundhedsvæsen. Sundhedskommunikation forstås bredt som kommunikation om sundhed, sygdom, omsorg, behandling og pleje. I bogen er der fokus på sammenhænge i sundhedskommunikation. Bogens kapitler er rubriceret under følgende tre perspektiver: 1) Det sammenhængende patientforløb og kommunikation; sammenhæng som resultat af god kommunikation. 2) Dialog, læring og relationer i situationer. 3) Kommunikative redskaber til stress-styring.

Bogen er skrevet af forskere fra Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet og er baseret på medievidenskab, IKT, samtaleanalyse, interpersonel kommunikation, organisationsteori og psykologi. Kapitlerne belyser sammenhænge i sundhedskommunikation gennem kvalitative studier med empiriske eksempler på sammenhænge i sundhedskommunikation. Bogen henvender sig til læsere med en humanistisk eller samfundsvidenskabelig baggrund, som interesserer sig for sammenhænge i sundhedskommunikation i sundhedsvæsenet og til læsere med en sundhedsfaglig baggrund, som interesserer sig for kommunikation.

Bogen er den anden udgivelse i serien "Serie om sundhedskommunikation".

Se også omtale på forlagets hjemmeside

Om forfatterne

Søren Frimann

Mariann B. Sørensen

Helle S. Wentzer