Svend Brinkmann og Anders Petersen (red.): Diagnoser - PERSPEKTIVER, KRITIK OG DISKUSSION

Svend Brinkmann og Anders Petersen (red.): Diagnoser - PERSPEKTIVER, KRITIK OG DISKUSSION

Brugen af psykiatriske diagnoser og kategorier er eksploderet, og de benyttes nu ikke længere kun af fagpersoner, men også af lægmænd og offentligheden. Det primære ærinde med denne bog er at undersøge og diskutere diagnosekulturen fra forskellige vinkler.

Lagt online: 19.10.2015

Vi lever omgivet af diagnoser i en sådan grad, at der er opstået en ny kultur. En diagnosekultur! Brugen af psykiatriske diagnoser og kategorier er eksploderet, og de benyttes nu ikke længere kun af fagpersoner, men også af lægmænd og offentligheden.

Vi bruger diagnoserne til at forstå tilværelsens problemer og mennesker, som ikke passer ind i en mere og mere ensrettet norm. Hensigten er at hjælpe, men følgerne er ofte komplekse. Diagnoserne har med andre ord væsentlige samfundsmæssige og individuelle konsekvenser.

Diagnosernes fremmarch råber på debat og undersøgelse. Det primære ærinde med denne bog er derfor at undersøge og diskutere diagnosekulturen fra forskellige vinkler. Bogen er derfor til fagpersoner såvel som til almindelige læsere, der ønsker indsigt i, hvad diagnoseboomet betyder.

Bogen er redigeret af Svend Brinkmann og Anders Petersen

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside

Læs mere om forskningsprojektet Diagnosekultur