Hvordan kan børns sprogniveau løftes?

Hvordan kan børns sprogniveau løftes?

Børns sproglige kompetencer er temaet for en konference, som Børnesprogklinikken afholder den 2. marts i samarbejde med Mary Fonden. Baggrunden er, at den sproglig udvikling hos vuggestue- og børnehavebørn er af afgørende betydning for deres sociale og faglige liv både nu og senere i livet.

Lagt online: 02.03.2015

Konferencen handler om, hvordan man kan løfe sprogniveauet hos blandt børn med et lille sprog. Med indlæg fra forskere fra ind- og udland og danske eksperter inden for dialogisk læsning og børnelitteratur giver konferencen input til, hvordan det er muligt at løfte børns sprog.

- Den tidlige sproglige og kommunikative udvikling er vigtig for barnets sociale, kognitive og boglige udvikling og for dets generelle trivsel. Konferencen har derfor fokus på, hvordan man i dagtilbud kan støtte svage børn og fremme bedre inklusion, siger professor Kristine Jensen de López.

På konferencen vil hun bl.a. selv fortælle om de seneste resultater for Mary Fondens LæseLeg-projekt, som forskere fra AAU følger. I dette projekt har en ekspertgruppe udviklet et konkret, pædagogisk redskab, der gør det let at arbejde med dialogisk læsning i en børnehave. Det har nemlig vist sig, at dialogisk læsning, som er en særlig form for højtlæsning, hvor børnene inddrages via spørgsmål og samtale, er med til at styrke børns sproglige kompetencer. 

FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT:

Professor Kristine Jensen de López på tlf.: 27 82 22 24 eller på e-mail: kristine@hum.aau.dk

Læs mere om Sprogkonference 2015

Fore mere information om effekten af LæseLeg

Læs mere om, hvordan LæseLeg kan støtte børns sprogudvikling såvel som pædagogers professionelle udvikling ifht. at skabe veje til øget inklusion i børnehaven i Line Engel Clasens ph.d.-afhandling: Supporting Danish Early Educators’ Professionalism and Children’s Language Development -  Bookfun as a Pathway to Improved Inclusion

Se udvalgt medieomtale

Børnehavebørn læser sig til mindre ulighed, Kristeligt Dagblad 02.03.2015

Brøndbybørn får appetit på sproget i daginstitutionen, brondby.dk, 28.01.15

Se billeder fra konferencen

Foto Steen Brogaard: Professor Catherine Snow og professor Kristine Jensen de López tog imod Kronprinsessen sammen med direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.

Foto: Steen Brogaard

Se flere fotos:

http://www.maryfonden.dk/da/sprogkonference-galleri

http://kongehuset.dk/Menu/foto--video/konferencen-giv-sproget-voksevark