50.000 kr. til forskning i langtidsfølger af hjerneskade

50.000 kr. til forskning i langtidsfølger af hjerneskade

Hvert år får ca. 20.000 mennesker en hjerneskade. Man har kun ringe viden om, hvordan det går de ramte og deres pårørende nogle år efter hjerneskaden. Et projekt, der skal undersøge langtidsfølger af hjerneskade, bliver nu støttet af Marie Pedersen og Jensine Heibergs Legat på 50.000 kr.

Lagt online: 17.06.2015

Der findes ganske få studier, hvor man har fulgt de samme personer med hjerneskade over længere tid. Derfor har Center for Developmental & Applied Psychological Science på Aalborg Universitet og Brønderslev Neurorehabiliteringscenter søgt og fået et legat på 50.000 kr. til at kunne følge op på REKO-projektet og Chalotte Glintborgs ph.d. projekt.

REKO står for rehabiliteringskoordinering, og projektet har som mål at skærpe indsatsen overfor borgere med hjerneskade. Ph.d.-projektet er en del af REKO-projektet og bidrager ifht. evaluering af effekten. I projektet indgår to grupper af voksne med moderate eller svære erhvervede hjerneskader, som blev indlagt på Brønderslev Neurorehabiliteringscenter i henholdsvis 2011 og 2013. Legatet giver mulighed for at følge disse klienter i et langtidsperspektiv ved at gentage testningen og interviewene i 2016, dvs. 5 år efter skade for 2011-gruppen og 3 år efter skaden på 2013-gruppen.

Formålet i den opfølgende forskning er at undersøge:

  1. Hvad sker der med de bio-psyko-sociale funktioner i et langtidsperspektiv?
  2. Hvordan oplever borger, der er udskrevet fra habiliteringscentret, og pårørende situationen henholdsvis 3 og 5 år efter en hjerneskade har ramt dem?

Legatet overrækkes d. 7. August 2015 på Sygehus Vendsyssel.

For yderligere information

Kontakt Chalotte Glintborg, e-mail: cgl@hum.aau.dk / tlf: 61145665.

Om Center for Developmental & Applied Psychological Science