Studenterrådet for psykologi

Studenterrådet for psykologi

Om studenterrådet

Studenterrådet for psykologi er de studerendes forum, hvori nye såvel som gamle initiativer, forslag og problemer, der knytter sig til psykologi studiet, diskuteres. Studenterrådet består af nogle repræsentanter fra hvert semesters junta, studievejlederen og mindst én studerende fra studienævnet. Eksempelvis kan problemer der ikke kan løses på de enkelte semestres junta, bringes videre til studenterrådet, hvor der kan stilles løsningsforslag på en bredere baggrund. Studienævnsrepræsentanten kan evt. bringe problemstillingen videre til Studienævnet. På den måde fungerer studenterrådet også som baggrundsgruppe for studienævnsrepræsentanterne, og kan bidrage med konkret information til dem om semestrenes tilstand og de studerendes holdninger. Studenterrådet er et af elevernes vigtigste redskaber til selv at få indflydelse på psykologistudiet og en god måde at blive bekendt med universitetets organisatoriske rammer. Psykologistudiet i Aalborg har et inspirerende og velfungerende studenterråd. Læs vores vedtægter

Møder

Studenterrådet afholder møder, så vidt det er muligt, den sidste onsdag i hver måned. Møderne ligge om eftermiddagen og varer ca. 2 timer. Studenterrådets møder afholdes på studenterhuset i mødelokalet på 2. sal. Du finder det ved at gå ind af hovedindgangen, gå gennem døren til højre og op ad trappen. Gå op ad vindel-trappen og find os i det store lokale der ligger lige fremme dér.

Kontakt til studenterrådet

Ønsker du at italesætte problemer, eller uddele roser, i relation til dit studie, så gå til din junta og/eller dit SR medlem. Ønsker du at diskutere studierelevante forhold 'på tværs' af semestrene, så møde op til Studenterrådets møder - de er åbne og til kun for dig! Hvis du har lyst til at være med i studenterrådet eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kontaktliste over juntaerne, studenterrådsmedlemmer og studenterrepræsentanter.