AAU logo

Forskningsmiljøer omkring Psykologi

Center for Developmental & Applied Pscyhological Science (CeDAPS) - Aalborg

Cognitive Psychology Unit (CPU)

CeDAPS forsker i teoretiske og anvendte aspekter af menneskers udvikling igennem hele livet. Særlig ekspertise findes indenfor typisk og atypisk udvikling, børneneuropsykologi, sprogforstyrrelser, rehabiliteringspsykologi, dyreassisteret terapi, tvær-kulturel psykologi, mixed-methods, behandling af større databaser, samt evidensbasering af forskellige typer praksisformer. Leder af CeDAPS er Kristine Jensen de Lopez.

 

Center for Developmental & Applied Pscyhological Science

Centre for Cognitive Neuroscience (CCN) - Aalborg

Centre for Cognitive Neuroscience (CCN)

CCN forsker eksperimentalt indenfor en række felter som perception og opmærksomhed, følelser, kropsbevidsthed, eksekutive funktioner, visuel hukommelse og bevidsthed. Forskningen er rettet mod både raske deltagere og patienter med forskellige neuropsykologiske lidelser. Leder af CNN er Thomas Alrik Sørensen.

Centre for Cognitive Neuroscience

Qualitative studies (QS) - Aalborg

Qualitative studies (QS)

Vidensgruppen QS er en del af Center for Qualitative Studies. Medlemmerne af QS forsker og underviser inden for det humanvidenskabelige område. Særlige interesseområder er kvalitativ psykologi, pædagogisk psykologi, klinisk psykologi, almen psykologi og social- og personlighedspsykologi. Leder af QS er Svend Brinkmann.

Center for Qualitative Studies

Center for Kulturpsykologi

Centre for Cultural Psychology

Center for Kulturpsykologi er et forskningscenter, der udforsker kulturpsykologien gennem fire områder: kulturpsykologi og æstetik i bylivet; kreative processer i hverdagslivets sociale praksisser; indgriben i den globaliserende verden og erkendelsesteori indenfor samfundsvidenskaberne. Centret er hovedsæde for det det internationale forskningsnetværk "Kitchen Seminars". Leder af Center for Kulturpsykologi: Jaan Valsiner. 

Center for Kulturpsykologi

International Centre for the Cultural Psychology of Creativity (ICCPC)

International Centre for the Cultural Psychology of Creativity

International Centre for the Cultural Psychology of Creativity, located at Aalborg University, Department of Communication and Psychology, is dedicated to the study of creativity from a social and cultural perspective.

ICCPC