AAU logo

Forskningsmiljøer omkring Psykologi

Center for Developmental & Applied Pscyhological Science (CeDAPS) - Aalborg

Center for Developmental & Applied Pscyhological Science symboliseret ved en kløverblomst i græsmark

CeDAPS forsker tværfagligt og evidensbaseret i almenpsykologi samt atypisk udvikling, psykisk sårbarhed med et livslangt perspektiv. Formålet med CeDAPS’ forskning er at fremme livskvalitet og modvirke marginalisering. Konstitueret leder af CeDAPS er Tia Hansen.

Center for Developmental & Applied Pscyhological Science

 

Centre for Cognitive Neuroscience (CCN) - Aalborg

Centre for Cognitive Neuroscience (CCN) illustreret ved neuroner i hjernen

CCN forsker eksperimentalt indenfor en række felter som perception og opmærksomhed, følelser, kropsbevidsthed, eksekutive funktioner, visuel hukommelse og bevidsthed. Forskningen er rettet mod både raske deltagere og patienter med forskellige neuropsykologiske lidelser. Leder af CNN er Thomas Alrik Sørensen.

Centre for Cognitive Neuroscience

Center for Kvalitative Studier (QS) - Aalborg

Center for kvalitative studier illustreret ved farveblyanter på sort baggrund

Vidensgruppen CQS er en del af Center for Kvalitative Studier. Medlemmerne af QS forsker og underviser inden for det humanvidenskabelige område. Særlige interesseområder er kvalitativ psykologi, pædagogisk psykologi, klinisk psykologi, almen psykologi og social- og personlighedspsykologi. Leder af QS er Svend Brinkmann.

Center for Kvalitative Studier

Center for Kulturpsykologi

Centre for Cultural Psychology illustreret ved en række bøger om kulturpsykologi

Center for Kulturpsykologi er et forskningscenter, der udforsker kulturpsykologien gennem fire områder: kulturpsykologi og æstetik i bylivet; kreative processer i hverdagslivets sociale praksisser; indgriben i den globaliserende verden og erkendelsesteori indenfor samfundsvidenskaberne. Centret er hovedsæde for det det internationale forskningsnetværk "Kitchen Seminars". Leder af Center for Kulturpsykologi: Jaan Valsiner. 

Center for Kulturpsykologi

International Centre for the Cultural Psychology of Creativity (ICCPC)

International Centre for the Cultural Psychology of Creativity illustreret ved ordet Creativity skrevet med røde håndskrevne bogstaver på en sort tavle

International Centre for the Cultural Psychology of Creativity, located at Aalborg University, Department of Communication and Psychology, is dedicated to the study of creativity from a social and cultural perspective.

ICCPC