Forskningsmiljøer omkring Psykologi

Center for Developmental & Applied Pscyhological Science (CeDAPS) - Aalborg

Center for Developmental & Applied Pscyhological Science symboliseret ved en kløverblomst i græsmark

CeDAPS forsker tværfagligt og evidensbaseret i almenpsykologi samt atypisk udvikling, psykisk sårbarhed med et livslangt perspektiv. Formålet med CeDAPS’ forskning er at fremme livskvalitet og modvirke marginalisering. Leder af CeDAPS er Kristine Jensen de López.

Center for Developmental & Applied Pscyhological Science

 

Centre for Cognitive Neuroscience (CCN) - Aalborg

Centre for Cognitive Neuroscience (CCN) illustreret ved neuroner i hjernen

CCN forsker eksperimentalt indenfor en række felter som perception og opmærksomhed, følelser, kropsbevidsthed, eksekutive funktioner, visuel hukommelse og bevidsthed. Forskningen er rettet mod både raske deltagere og patienter med forskellige neuropsykologiske lidelser. Leder af CNN er Thomas Alrik Sørensen.

Centre for Cognitive Neuroscience

Center for Kvalitative Studier (QS) - Aalborg

Center for kvalitative studier illustreret ved farveblyanter på sort baggrund

Vidensgruppen CQS er en del af Center for Kvalitative Studier. Medlemmerne af QS forsker og underviser inden for det humanvidenskabelige område. Særlige interesseområder er kvalitativ psykologi, pædagogisk psykologi, klinisk psykologi, almen psykologi og social- og personlighedspsykologi. Leder af QS er Svend Brinkmann.

Center for Kvalitative Studier

Center for Kulturpsykologi

Centre for Cultural Psychology illustreret ved en række bøger om kulturpsykologi

Center for kulturpsykologi har fokus på forskning i de forskellige dynamiske relationer, der eksisterer mellem kulturelle, sociale og naturlige sammenhænge og den menneskelige psykologi. Kulturpsykologien fokuserer derfor på den gensidige indvirkning mellem menneskelig psykologi og samfund. Kulturpsykologien undersøger dette ved at se på, hvordan kultur, kommunikation og psykologi er vævet ind i hinanden. Leder af Center for Kulturpsykologi: Jaan Valsiner. 

Center for Kulturpsykologi