Ph.d.-forsvar ved Mette Rønberg

Ph.d.-forsvar ved Mette Rønberg

Mette Rønberg vil forsvare sin ph.d.-afhandling: Experiences of Depression - Diagnosis, Resistance and Out-of-Tune Embodiment.

Tidspunkt

08.03.2018 kl. 13.00 - 08.03.2018 kl. 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-vejledere

Lektor Anders Petersen, Aalborg Universitet
Professor Svend Brinkmann, Aalborg Universitet (bivejleder)

Bedømmelsesudvalg:

Professor Lene Tanggaard Pedersen, Aalborg Universitet
Professor Ottar Ness, Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet
Lektor Rikke Sand Andersen, Aarhus Universitet

Om afhandlingen

Denne afhandling undersøger, hvordan voksne erfarer depression i hverdagslivet. Det er et studie af kropslige erfaringer med depression, livet med depression samt implikationer af at få stillet en depressionsdiagnose. Det er også en udforskning af de mangfoldige og ambivalente måder, der er at forholde sig til en depressionsdiagnose på samt en dybdegående undersøgelse af, hvordan voksne lærer at leve under beskrivelsen depression.

Læs mere om afhandlingen

Om Mette Rønberg

Institut for Kommunikation er vært ved en reception efter forsvaret.
Alle er velkomne!

Arrangør

Institut for Kommunikation og Psykologi

Adresse

Kroghstræde 3, Auditoriet (rum 1.1.04), 9220 Aalborg Øst