Til ansøgere

Til ansøgere

Til ansøgere


Er du interesseret i at læse Psykologi på Aalborg Universitet? Læs om mulighederne her:

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi varer tre år og giver dig en grundlæggende indføring i psykologiens discipliner, videnskabelige grundlag og forskningsmæssige håndværk.

Læs mere om bacheloruddannelsen

Kandidatuddannelsen i Psykologi

Kandidatuddannelsen i Psykologi varer to år og uddanner dig til psykolog (cand.psych.), så du kan udføre psykologfagligt arbejde, fx udredning, rådgivning og terapi. Adgangskravet er en bacheloruddanelse i psykologi.

Læs mere om kandidatuddannelsen

Sidefag i Psykologi

Sidefaget i Psykologi består af fire semestre. De første to semestre udgør bachelor-sidefaget og er adgangsgivende til kandidat-sidefaget. De to fag giver dig sidefag i psykologi og dermed faglig undervisningskompetence i psykologi på de gymnasiale uddannelser. Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. Vær opmærksom på, at man via uddannelsen opnår faglig kompetence, men ikke pædagogisk undervisningskompetence. Først når den faglige kompetence er suppleret med pædagogikum, får man undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser.

Læs mere om sidefag

Psykologi på deltid

Psykologi udbyder enkelte moduler som heltid på deltid. Undervisningen foregår ofte i weekenden og der opkræves deltagerbetaling.

Læs mere om psykologi på deltid

Se også:

Ansøgning til Psykologi

Oplysninger om adgangskrav og ansøgning findes i studieguiden - følg linkene herover eller til venstre.

Særligt om ansøgning til kandidatuddannelsen i Psykologi

ANSØGNINGSFRIST: 1. MARTS

Ansøgning til kandidatstudiet foregår digitalt via stads-dans. Det gælder for både:

  • retskravsbachelorer
  • ikke retskravsbachelorer
  • ansøgere med udenlansk ansøgningsgrundlag.

Ansøgningsfristen skal overholdes for at retskravet gælder. Ligeledes skal du acceptere din studieplads rettidigt ellers bortfalder retskravet. Læs mere her

På kandidat-introen (skemalagt i Moodle) modtager du nærmere informationer om professionsprogrammerne og ansøgningprocessen i forbindelse med optagelse på et professionsprogram. Bemærk at ansøgning til optagelse på kandidaten og optagelse på professionsprogram er to adskilte processer.

Læs om proceduren her

Læs om professionsprogrammerne her

Søg optagelse her


Til udenlandske ansøgere:

Hvis du ansøger på baggrund af en udenlandsk bachelor i psykologi eller tilsvarende, skal du søge om ækvivalering af din bachelorgrad med henblik på optagelse på kandidatstudiet i Psykologi ved AAU. Læs mere om ækvivalering og kravene til dokumentation.