Om at skrive speciale på Psykologiuddannelsen

Speciale på Psykologi

Specialet skrives på 10. semester. Herunder finder du skriftlig information og vejledning i forbindelse med specialet.

Guide til specialeskrivning

En generel vejledning i specialeskrivningsprocessen. Her er regler og formaliteter sammenholdt med vejledende informationer. Alle specialestuderende bør holde sig orienterede om informationerne heri.
Download Specialevejledning for Psykologi
(pdf)

 

Regler for speciale

Download regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet

 

Specialekatalog

Studiet udgiver ikke længere et specialekatalog. For at orientere sig i vejledernes forskningsinteresser kan man checke undervisernes faglige profiler på universitetes hjemmeside.

 

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet er fjernet fra hjemmesiden. Link til elektronisk ansøgningsskema sendes direkte til studerendes AAU-mail.

 


Dimission på Humaniora

Her fejres årets humanistiske dimittender ved en højtidelig og festlig ceremoni.
Læs mere om dimission på humaniora