Ansøgning til kandidatuddannelsen i Psykologi

Særligt om ansøgning til kandidatuddannelsen i Psykologi

Fra 2015 foregår ansøgning til kandidatstudiet digitalt via stads-dans. Det gælder for både

  • retskravsbachelorer
  • ikke restkravsbachelorer
  • ansøgere med udenlansk ansøgningsgrundlag.

Søg optagelse


Til udenlandske ansøgere:

Hvis du ansøger på baggrund af en udenlandsk bachelor i psykologi eller tilsvarende, skal du søge om ækvivalering af din bachelorgrad med henblik på optagelse på kandidatstudiet i Psykologi ved AAU. Læs mere om ækvivalering og kravene til dokumentation.