Til ansøgere

Til ansøgere

Til ansøgere


Er du interesseret i at læse Psykologi på Aalborg Universitet? Læs om mulighederne her:

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi varer tre år og giver dig en grundlæggende indføring i psykologiens discipliner, videnskabelige grundlag og forskningsmæssige håndværk.

Læs mere om bacheloruddannelsen

Kandidatuddannelsen i Psykologi

Kandidatuddannelsen i Psykologi varer to år og uddanner dig til psykolog (cand.psych.), så du kan udføre psykologfagligt arbejde, fx udredning, rådgivning og terapi. Adgangskravet er en bacheloruddanelse i psykologi.

Læs mere om kandidatuddannelsen

Sidefag i Psykologi

Sidefaget i Psykologi består af fire semestre. De første to semestre udgør bachelor-sidefaget og er adgangsgivende til kandidat-sidefaget. De to fag giver dig sidefag i psykologi og dermed undervisningskompetence i psykologi på de gymnasiale uddannelser.

Læs mere om sidefag

Psykologi på deltid

Deltidsforløbet i Psykologi svarer indholdsmæssigt til sidefaget i psykologi på det ordinære fuldtidsstudie. Undervisningen foregår i weekenden og der opkræves deltagerbetaling. Uddannelsen giver undervisningskompetence i gymnasiet.

Læs mere om psykologi på deltid

Ansøgning til Psykologi

Oplysninger om adgangskrav og ansøgning findes i studieguiden - følg linkene herover eller til venstre.

Særligt om ansøgning til kandidatuddannelsen i Psykologi

Fra 2015 foregår ansøgning til kandidatstudiet digitalt via stads-dans. Det gælder for både

  • retskravsbachelorer
  • ikke restkravsbachelorer
  • ansøgere med udenlansk ansøgningsgrundlag.

Søg optagelse


Til udenlandske ansøgere:

Hvis du ansøger på baggrund af en udenlandsk bachelor i psykologi eller tilsvarende, skal du søge om ækvivalering af din bachelorgrad med henblik på optagelse på kandidatstudiet i Psykologi ved AAU. Læs mere om ækvivalering og kravene til dokumentation.