Til ansøgere

Til ansøgere

Til ansøgere


Er du interesseret i at læse Psykologi på Aalborg Universitet? Læs om mulighederne her:

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi varer tre år og giver dig en grundlæggende indføring i psykologiens discipliner, videnskabelige grundlag og forskningsmæssige håndværk.

Læs mere om bacheloruddannelsen

Kandidatuddannelsen i Psykologi

Kandidatuddannelsen i Psykologi varer to år og uddanner dig til psykolog (cand.psych.), så du kan udføre psykologfagligt arbejde, fx udredning, rådgivning og terapi. Adgangskravet er en bacheloruddanelse i psykologi.

Læs mere om kandidatuddannelsen

Sidefag i Psykologi

Sidefaget i Psykologi består af fire semestre. De første to semestre udgør bachelor-sidefaget og er adgangsgivende til kandidat-sidefaget. De to fag giver dig sidefag i psykologi og dermed undervisningskompetence i psykologi på de gymnasiale uddannelser.

Læs mere om sidefag

Psykologi på deltid

Deltidsforløbet i Psykologi svarer indholdsmæssigt til sidefaget i psykologi på det ordinære fuldtidsstudie. Undervisningen foregår i weekenden og der opkræves deltagerbetaling. Uddannelsen giver undervisningskompetence i gymnasiet.

Læs mere om psykologi på deltid

Ansøgning til Psykologi

Oplysninger om adgangskrav og ansøgning findes i studieguiden - følg linkene herover eller til venstre.

Særligt om ansøgning til kandidatuddannelsen i Psykologi

ANSØGNINGSFRIST: 1. MARTS

Ansøgning til kandidatstudiet foregår digitalt via stads-dans. Det gælder for både:

  • retskravsbachelorer
  • ikke retskravsbachelorer
  • ansøgere med udenlansk ansøgningsgrundlag.

Ansøgningsfristen skal overholdes for at retskravet gælder. Ligeledes skal du acceptere din studieplads rettidigt ellers bortfalder retskravet. Læs mere her

På kandidat-introen (skemalagt i Moodle) modtager du nærmere informationer om professionsprogrammerne og ansøgningprocessen i forbindelse med optagelse på et professionsprogram. Bemærk at ansøgning til optagelse på kandidaten og optagelse på professionsprogram er to adskilte processer.

Læs om proceduren her

Læs om professionsprogrammerne her

Søg optagelse her


Til udenlandske ansøgere:

Hvis du ansøger på baggrund af en udenlandsk bachelor i psykologi eller tilsvarende, skal du søge om ækvivalering af din bachelorgrad med henblik på optagelse på kandidatstudiet i Psykologi ved AAU. Læs mere om ækvivalering og kravene til dokumentation.